portrait3.jpg

Mijn missie

Een jonge landbouwingenieur met 7 jaar hovenierservaring. Ik haal veel voldoening uit buitenwerk, natuurcreatie en mijn plantenkennis met mensen delen.

Het hoveniersvak heb ik geleerd in samenwerking met Natuurlijk Netten uit Amsterdam. In deze samenwerking heb ik plantenkennis vergaard, allerlei tuintactieken geleerd en ideeën ontwikkeld voor tuinontwerpen.

Deze kennis en kunde heb ik opgedaan parallel aan mijn studies Future Planet Studies (Bsc) en Agro-ecologie (Msc). Door deze studies ben ik duurzaamheid en de kracht van de natuur centraal gaan stellen in mijn werk.

Mijn wens is om tuinen eetbaar te maken!


DIT DOE IK

Ik creëer eetbare tuinen. Esthetisch mooie tuinen die voedsel produceren, zonder dat het meer onderhoud vergt.  In mijn aanpak staan natuurwaarden verhogen en onderhoudskosten verlagen centraal.

  • Ontwerp en aanleg van eetbare tuinen: (voedsel)bosranden, houtwallen, moestuinen, eetbare hagen en fruitgaarden.
  • Het aanleggen van terrassen, compostbakken, paden, poelen en pergola’s
  • Lokale compostering
  • Opstellen van onderhoudsplannen, die zowel door u als door mij kunnen worden uitgevoerd
  • Meewerkdag: één op één onderhoud
  • Van complete stadstuinrenovaties tot natuurbeheer. Van ontwerp tot uitvoer.

hierom

Waarom alleen om naar te kijken

Een tuin om naar te kijken komt uit de tijd dat een groep welgestelden over genoeg geld beschikten een tuin aan te laten leggen en onderhouden, puur om naar te kijken. Uiteraard gebeurde dit naast het houden van vee en het telen van fruit en groenten. Een tuin bezitten vanwege esthetische redenen is vandaag vrijwel een hoofdzaak geworden. Mensen vinden het heerlijk om in een tuin te zitten en te kijken, wie niet? Mijn wens is om tuinen eetbaar te maken, zonder in te boeten op schoonheid en orde.
 

Wat is een natuurinclusieve tuin?

Een natuurinclusieve tuin optimaliseert natuurlijke processen. Het begint bij een gevoede bodem die gonst van leven. Er wordt voedsel geproduceerd en de ingrepen die gedaan worden hebben een positief effect op de biodiversiteit. De kringlopen van grondstoffen worden zoveel mogelijk gesloten en de hoeveelheid afval geminimaliseerd. Dit zorgt voor een positieve terugkoppeling op het bodemleven en de biodiversiteit in de tuin. 
 

Netheid versus orde

In mijn ervaring als hovenier heb ik geleerd dat fijne tuinen uitstekend geordend zijn. Orde is niet hetzelfde als netheid. Bij orde, worden tuinelementen ingedeeld tot waar ze thuishoren. Een kruidentuin hoort nabij de keuken, een moestuin dicht bij de keuken. Een compostbak dichtbij de plek waar het organisch materiaal vandaan komt. Bomen (of een fruitgaard) staan verder van het huis, zodat zichtlijnen behouden blijven. Als een tuin alleen dient om naar te kijken, dan is orde in mindere mate van belang. Een nette tuin, is een opgeruimde tuin. Opruimen betekent dat blad geruimd moet worden